Дейности:

Целите ще бъдат постигнати чрез предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и ключови компетентности на безработните лица, а именно:

 


Инвестира във вашето бъдеще!