Цели:

Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности за мотивационно, професионално и мотивационно обучение да се постигне:

Специфични цели:


Инвестира във вашето бъдеще!